נֶשֶׁף מַסֵכוֹת

חולם להשתתף במסכת נשק, מציין כי תתמכר להנאות מטופשות ומזיקות להזנחת חובות עסקיות וביתיות. עבור אישה צעירה שחולמת שהיא משתתפת במסכת נשף, מציין שהיא תתעתה.