תוֹרֶן

לחלום לראות תורני ספינות, מציין מסעות ארוכים ונעימים, יצירת חברים רבים חדשים וזכיות של רכוש חדש. כדי לראות את התורנים של ספינות הרוסות, מציין שינויים פתאומיים בנסיבות שלך שיחייבו מתן הנאות צפויות. אם מלח חולם על תורן, הוא יפליג בקרוב בטיול אירועי.