לִשְׁלוֹט

לחלום שיש לך אדון, הוא סימן לחוסר יכולת מצידך לפקד על אחרים, ותעשה עבודה טובה יותר בהנהגתו של איזה בעל רצון חזק. אם אתה אדון ומפקד על אנשים רבים תחתיך, תצטיין בשיפוט בנקודות החיים הטובות, ותמלא תפקידים גבוהים ותחזיק בעושר רב.