מַחצֶלֶת

התרחקו ממחצלות בחלומותיכם, מכיוון שהם יכניסו אתכם לצער ותמיהה.