התאמה

חולם על גפרורים, מציין שגשוג ושינוי במידת הצפוי. לשוות גפרור בחשכה ובמזל בלתי צפוי, יש מראש.