אָחוּ

חולם על כרי דשא, מנבא מפגשים מאושרים תחת הבטחות בהירות לשגשוג עתידי.