ארוחות

חולמת על ארוחות, מציינת שתתן לעניינים פעוטים להפריע לעניינים משמעותיים ולהתקשרויות עסקיות. ראה אכילה.