מֵלוֹן

חולם על מלונים, מציין בריאות לקויה ומיזמים אומללים בעסקים. לאכול אותם, מסמל שפעולה נמהרת תגרום לך חרדה. לראות אותם גדלים על גפנים ירוקות, מציין שהצרות הנוכחיות יביאו למזל טוב בשבילך.