בִּיבָר

לחלום על ביקור בבעלי חיים מגדרית, מציין צרות שונות.