כַּספִּית

לחלום על כספית, הוא משמעותי לשינויים אומללים באמצעות דיכוי מתמיד של אויבים. כדי שאישה תסבול מרעל כספתי, מנבא שהיא תנטוש את משפחתה ותופרד ממנה.