דוֹחַן

לראות טוחן בחלומות שלך, מסמל את הסביבה שלך תהיה תקווה יותר. עבור אישה החולמת על טוחן שנכשל בניסיון להקים את הטחנה שלו, מנבא שהיא תתאכזב מעושר אהובה, מכיוון שהיא תחשוב אותו בנסיבות נוחות.