מִינֵרָלִי

לחלום על מינרלים, מציין את ההשקפה הבלתי מתפשרת הנוכחית שלך יגדל ישירות. ללכת על אדמה מינרלית מסמל מצוקה, ממנה תברח ותשתפר בסביבתך.