שר בממשלה

חולם לראות שר, מציין שינויים מצערים ומסעות לא נעימים. לשמוע שר מטיף, מנבא שאדם מעצב כלשהו ישפיע עליך לרוע. לחלום שאתה שר, מציין שתגזול את זכויותיו של אחר. ראה מטיף וכומר.