מְחַבֵּר

עבור סופר שחולם שכתב היד שלו נדחה על ידי המו~ל מציין תחילה ספק מסוים, אך לבסוף יצירתו תתקבל כאותנטית ומקורית. לחלום לראות מחבר על יצירתו, לעיין בו בחרדה, מציין כי אתה מודאג מיצירה ספרותית כלשהי משלך או של אדם אחר.