שומות

חולם על שומות, מעיד על אויבים סודיים. חולמים לתפוס שומה, תתגברו על כל התנגדות ותעלו לגדולה. לראות על האדם שומות, או פגמים כאלה, מעיד על מחלה ומריבות.