נָזִיר

חולמת לראות נזיר, מנבאת חילוקי דעות במשפחה ומסעות לא נעימים. לאישה צעירה, חלום זה מסמל שרכילות ורמאות ישמשו נגדה. לחלום שאתה נזיר, מציין אובדן ומחלה אישית.