משה רבנו

לחלום שאתה רואה את משה, פירושו רווח אישי וברית קשרית שתהווה מקור לברכה מתוקה לעצמך.