חותנת

לחלום על חמותך, מציין שיהיו פיוסים נעימים עבורך לאחר מחלוקת חמורה. כדי שאישה תתווכח עם חמותה, היא תגלה שאנשים מריבים וחסרי תחושה יעניקו לה מטרד.