תותים

לראות תותים בחלומותיכם, מציין שמחלה תמנע מכם להשיג את הרצונות שלכם, ולעיתים קרובות תתבקשו להקל על הסבל. לאכול אותם, מסמל אכזבות מרות.