מולים

חולם על מולים של מים, מציין הון קטן, אך נחת והנאה ביתית.