צוֹרֶך

לחלום שאתה נזקק, מציין שאתה משער חדשות לא מושכלות ומודעות מטרידות של חברים נעדרים ידכאו אותך. כדי לראות אחרים נזקקים, מנבא שעניינים מצערים ישפיעו על עצמכם עם אחרים.