רשתות

לחלום לרתום כל דבר ברשת, מציין שאתה תהיה חסר מצפון בהתנהלותך ובגירושך עם אחרים. לחלום על רשת ישנה או קרועה, מציין כי בנכס שלך יש משכנתאות, או קבצים מצורפים, שיגרמו לך צרות.