כתב עיתון

אם בחלומותיך תראה אותם שלא ברצונך, אתה תתרגז בשיחות חולין, ואולי במריבות בעלות אופי נמוך. אם אתה כתב עיתון בחלומותיך, יוצע לך מסלול נסיעות מגוון, אם כי אתה עלול להיתקל במצבים לא נעימים, ובכל זאת יהיה שם כמה כבוד ורווח.