נשיכה אחורית

התנאים ישתנו מטובים לרעים אם תצטרף עם אחרים בכריכה אחורית. כדי שחבריך ינשכו אותך אחורה, מעיד על חשש מצד משרתים וילדים.