נוֹטָרִיוֹן

לחלום על נוטריון, הוא ניבוי של רצונות לא מסופקים, ותביעות אפשריות. כדי שאישה תתקשר עם נוטריון, מנבא שהיא תסכן בקפידה את המוניטין שלה, בסיפוק של הנאה מטופשת.