מספרים

לחלום על מספרים, מציין שתנאים לא מסודרים בעסקים יגרמו לך אי נחת ואי שביעות רצון. ראה איורים.