אַלוֹן

חולמים לראות יער אלונים, מסמל שגשוג רב בכל תנאי החיים. לראות אלון מלא בלוטים, מציין גידול וקידום. אם אלון מפוצץ, זה מציין הפתעות פתאומיות ומזעזעות. לאוהבים החולמים על אלונים, מציין כי בקרוב הם יתחילו את החיים המשותפים בנסיבות נוחות.