מוזר עמית

לחלום על הסדר הזה, מסמל שיהיו לך חברים כנים, ואומללות תיגע בך אך בקלילות. כדי להצטרף לצו זה, חוזה שתזכה להבחנה ואושר זוגי.