גִירִית

לחלום על גירית, הוא סימן למזל לאחר קרבות עם קשיים.