חֲבִיתָה

לראות חביתה מוגשת בחלום שלך, מזהיר אותך מפני חנופה ורמאות, העומדות לשמש נגדך. לאכול את זה, מראה שאתה מוטל על ידי מישהו שראוי לכאורה לביטחונך.