כוללני

חולמת שאתה נמשך דרך הרחובות בסביבת אומניבוס, מנבאת אי הבנות עם חברים, והבטחות לא חכמות יינתנו על ידך. ראה כרכרה.