יָתוֹם

התנחמות עם יתומים בחלום, פירושה שהדאגה האומללה של אחרים תיגע באהדות שלך ותגרום לך להקריב הנאה אישית רבה. אם היתומים קשורים אליך, חובות חדשות יכנסו לחייך, ויגרמו לניכור מחברים ונמלים מאדם כלשהו שמעל חיבה ידידותית גרידא.