יתרה מדי יכלתי

עבור אישה החולמת שהיא רואה גבר לובש יתר על המידה, היא תתעתע באשר לדמותו האמיתית של אהובה. אם אישה, היא תוליך שולל בהיעדר תכוף של בעלה, והסיבה האמיתית תיצור חשדות לנאמנותו.