עֲרֵבוּת

אם החולם מבקש ערבות, יתעוררו צרות בלתי צפויות | תאונות צפויות להתרחש | יתכנו בריתות אומללות. אם אתה הולך בערבות עבור אחר, בערך אותם תנאים, אם כי כמעט לא רעים.