לְעַיֵף

לחלום שאתה רואה חלול, מציין שיהיה לך צער וחוסר מזל. אם תרים את החלון מגופה, ספק אם תתאבל בקרוב על מותו של מי שאתה אוהב.