נושא חלונות

לחלום על נושא חלונות, עולה כי אויב כלשהו יעורר את תחושתך הרעה, על ידי התקפות מתמדות על שלמותך. אם אתה רואה נושא חלונות, אתה תתנגד למוסדות ראויים ותעשה את עצמך מגונה מחברים.