פָנקֵייק

חולמים על אכילת לביבות, מציינים כי תהיה לכם הצלחה מצוינת בכל המפעלים המתבצעים בשלב זה. כדי לבשל אותם, מציין שאתה תהיה חסכוני וחסכן בבית שלך.