אופים-האוס

חולמת על בית אפייה, דורשת זהירות בשינויים בקריירה. מלכודות עשויות לחשוף את עצמן בכל יד. עבור אישה צעירה שחולמת שהיא בבית לאפות, מעיד על כך שהדמות שלה תתקבל. עליה לנקוט בזהירות רבה בענייניה החברתיים.