משלים

חולם על משל, מציין כי תתלבטו לגבי הדרך הטובה ביותר לנקוט בהתנגדות לסיבוך עסקי כלשהו. בעיני המאהב, או האישה הצעירה, זו נבואה של אי הבנות ונאמנות.