חֲבִילָה

לחלום על חבילה שתועבר אליך, מציין שתופתע לטובה מחזרתו של איזה נעדר, או שתטופל באופן עולמי. אם אתה נושא חבילה, תהיה לך משימה לא נעימה כלשהי. כדי לתת לחבילה ליפול בדרך כשתעבור למסור אותה, תראה איזו עסקה לא עוברת.