אֲפִיָה

האפייה לא מתייחסת לאישה. בריאות לקויה וטיפול בילדים רבים | צוין שפל ועוני של תומכים.