תוּכִּי

תוכים מפטפטים בחלומותיכם, מסמנים תעסוקות קלות דעת ורכילות סרק בין חבריכם. לראות אותם במנוחה, מציין הפסקה שלווה של צירים משפחתיים. עבור אישה צעירה שחולמת שהיא בעלת תוכי, מציין כי המאהב שלה יאמין שהיא מריבה. ללמד תוכי, תתקשו בענייניכם הפרטיים. תוכי מת, מנבא את אובדן החברים החברתיים.