שׁוּתָפוּת

חולם להקים שותפות עם גבר, מציין ענייני כסף לא בטוחים ותנודיים. אם בן הזוג שלך הוא אישה, תעסוק במפעל כלשהו שתשתדל להסתיר אותו מחברים. כדי לפרק שותפות לא נעימה, מציין שהדברים יסדרו את עצמם בהתאם לרצונות שלך אבל אם השותפות הייתה נעימה, יהיו חדשות מטרידות ותפניות לא נעימות בענייניך.