מִרפֶּסֶת

לאוהבים החולמים להכין אדיוס עצוב במרפסת, עשויה להימשך פרידה ארוכה ואולי סופית. מרפסת מציינת גם חדשות לא נעימות על חברים נעדרים.