נוֹסֵעַ

לחלום שאתה רואה נוסעים נכנסים עם המזוודות שלהם, מציין שיפור בסביבה שלך. אם הם עוזבים תאבד הזדמנות להשיג רכוש מבוקש כלשהו. אם אתה אחד הנוסעים היוצאים מהבית, אתה לא תהיה מרוצה ממחייך הנוכחיים ותנסה לשנות זאת.