תיקון

לחלום שיש לך טלאים על הבגדים שלך, מציין שלא תראה גאווה כוזבת במילוי חובות. לראות אחרים לובשים טלאים, מציין חוסר סבל קרוב. אם אישה צעירה מגלה טלאי על שמלתה החדשה, זה מצביע על כך שהיא תמצא צרות בפניה כאשר היא מדמיינת שהרגעים המאושרים ביותר שלה מתקרבים. אם היא תנסה להסתיר את הטלאים, היא תשתדל לשמור על איזושהי תכונה מכוערת בדמותה מאהובה. אם היא תוקנת טלאים, היא תיקח על עצמה חובות שאין להן חן בעיניהם. לאישה לעשות טלאים משפחתיים, מציין קשרים הדוקים ואוהבים במשפחה, אך מחסור באמצעים מתגלה.