רפואת פטנטים

לחלום שתפנה לרפואת פטנטים בחיפוש אחר בריאות, מציין שתשתמש באמצעים נואשים לקידום הונך, אך תצליח, לאכזבת הקנאים. כדי לראות או לייצר תרופות פטנטים, תעלה מאפלוליות למיקומים מעל לדמיונך הגבוה ביותר.