כֶּרֶס

כדי לראות סכסוך גדול, מציין עושר והיעדר מוחלט של עידון. לראות מחנק מצומק, מנבא מחלה והיפוך.