פנינים

חולם על פנינים, הוא מבשר לעסקים טובים ומסחר ועניינים בעלי אופי חברתי. אם אישה צעירה חולמת שמאהבה ישלח לה מתנות של פנינים, היא אכן תהיה ברת המזל, שכן יהיו אירועים של חגיגה והנאה בשבילה, מלבד פרוסה אוהבת ונאמנה נטולת הנטיות הקנאיות כה הורסות לשלום אוהבים. אם היא תאבד או תשבור את הפנינים שלה, היא תסבול מעצב וצער שלא יתוארו באמצעות שכול או אי הבנות. כדי למצוא את עצמה מעריצה אותם, היא תחמוד ותשאף לאהבה או רכוש בטהרת מטרה.