כַּדוּר

סימן משביע רצון מאוד, אם אנשים יפים ולבושים עליזות רוקדים אל זני המוסיקה המרתקת. אם אתה מרגיש קודר ומצוקה מחוסר תשומת הלב של אחרים, צפוי להיות מוות במשפחה בקרוב.